guilielmus

info

Visie

Mijn werk vertrekt vanuit een doorgedreven analyse en bevraging van de definitie en functie van ‘meubelen’. Wat betekenen concepten als ‘kast’, ‘stoel’ of ‘tafel’? Een ‘stoel’ wordt meestal geassocieerd met vier poten, een zitvlak en een rugleuning. Ik wil die evidentie doorbreken en een vormentaal creëren waarbij het zoeken naar een visuele spanning centraal staat. Door middel van subtiele ingrepen wil ik het verwachtingspatroon van de gebruiker/toeschouwer doorbreken. Hoewel mijn ontwerpen steeds functioneel zijn, speelt de waarneming een even belangrijke rol als de functionaliteit. Die spanning tussen het meubel als gebruiksvoorwerp en esthetisch object is een constante in mijn werk.

De waarneming en het spel met perspectief nemen een cruciale plaats in. Afhankelijk van het gezichtspunt wordt de gebruiker/toeschouwer geconfronteerd met een totaal verschillend beeld van eenzelfde object, met een lijnenspel dat vervorming en beweging veroorzaakt. De objecten zijn voortdurend aan verandering onderhevig door de wisselwerking van verschillende factoren: vorm, licht, weerspiegeling, schaduw en kijkpositie. Vanuit de ene hoek kan een meubel perfect stabiel lijken, terwijl het vanuit een andere hoek de indruk geeft elk moment om te kunnen vallen of zich te kunnen verplaatsen. Niets is wat het op het eerste zicht lijkt. De meubelen trachten in zekere zin de wetten van de zwaartekracht te overstijgen. Het spel met contrasten keert steeds terug: licht versus schaduw, stabiliteit versus instabiliteit, herkenning versus vervreemding. Ik streef ernaar perfect uitgebalanceerde objecten te ontwerpen die een dialoog aangaan met de kijker en de ruimte. Objecten die bepaalde lijnen in de ruimte accentueren, haar begrenzen of uitrekken. Ik ben gefascineerd door het dynamische, het veranderlijke, het asymmetrische, zij het met behoud van een zeker evenwicht.

De gebruikte materialen worden steeds gekozen om het beeld van het meubel te versterken. Voor de constructie wordt vaak gebruik gemaakt van hoogtechnische procédés om een nauwkeurig uitgewerkt en uitgebalanceerd resultaat te verkrijgen. Paradoxaal genoeg ontstaat net door dit ingewikkeld productieproces het effect van eenvoud; achter uitgepuurde vlakken en elementen gaan doordachte constructies schuil.

read in English